Muayenehane hizmetlerimiz

Aile doktorları olarak bölgenizdeki temel sağlık hizmetlerinizle ilgileniyoruz. Ama özellikle önleyici tedbirler, uzun vadeli bakımlar vs. gibi sorularla da bize başvurabilirsiniz. İşte bazı örnekler:

Danışma

 • aşılar hakkında, çocuklar için de
 • beslenme
 • seyahat tıbbıyla ilgili sorular
 • bağımlılık
 • aile hekimi tarafından entegre bakım

Muayene

 • laboratuvar teşhisi
 • dinlenme döneminde ve yük altında EKG, uzun dönem EKG
 • uzun süreli tansiyon ölçümü
 • akciğer veya solunum fonksiyon testi
 • vasküler hastalıklarda ultrason muayenesi
 • rektoskopi, örn. basur, fissürler durumunda
 • operasyon hazırlığı
 • trafik tıbbı muayeneleri, örn. C veya D ehliyeti alabilmek için
 • demans teşhisi
 • Ultraschalluntersuchungen der Bauchorgane und Schilddrüse

Tedavi

 • uzmanlarla veya klinik ile işbirliği içinde kanser sonrası bakım
 • alerjiler için hassaslık yitimi (Hiposensitizasyon)
 • cerrahi işlemler
 • sıvı azot ile dondurma işlemleri, örn. siğiller
 • psikoterapik seanslar
 • otohemoterapi (hastayı kendi kanıyla terapi)
 • infüzyon tedavisi

 

Bakım

 • Yaşlılar evlerinde ve bakım istasyonlarında da ev ziyaret faaliyetleri
 • DMP programları (hastalık yönetimi programları) üzerinden prim sistemli programlanmış şemaya göre kalp krizi, diabetes mellitus (= şeker hastalığı) ve akciğer hastalıkları hastaları için

Önleme

 • 45 yaşın üzerindeki erkekler için erken teşhis muayenesi, her yıl mümkün
 • 18-34 yaşındakiler için yılda bir kez; 35 yaşından itibaren ise her üç yılda bir sağlık muayenesi mümkün
 • 35 yaşın üzerindekiler için cilt kanseri erken teşhis muayenesi, her 2. yıl mümkün
 • Gençlerin İş Güvenliği Yasası uyarınca 18 yaşına kadar muayeneler (yetki belgelerini nüfus dairesinden alabilirsiniz)
 • gençlik sağlık muayenesi, 11 ila 14 yaşları için, bir seferlik
 • çocuklar için erken teşhis muayenesi

IGEL Hizmetleri

Sayısız danışmalar, muayeneler ve tedaviler "bireysel sağlık hizmetleri" (IGEL) kapsamındadır. Yüklemeli EKG, pulmoner fonksiyon testleri, ek check-up'ları, erkekler için PSA taraması, sürücü belgesi muayenesi, seyahat aşıları, spora uygunluk muayeneleri, infüzyonlar, raporlar ve beslenme hakkında danışma hizmetleri bunlardan sayılır. Sağlık sigortaları bu hizmetleri ancak akut hastalık nedeniyle gerekli olan durumlarda karşılıyor. IGEL hizmetleri resmi tıbbi ücret tarifesi'ne (GOÄ) göre hesaplanıp, hasta tarafından ödenmek zorundadır.