Aşı bilgileri

Aşılar, tıbbın bize sunduğu en önemli ve etkili önleyici tedbirlerden biridir. Aşının birincil amacı, aşılanan kişiyi bulaşıcı bir hastalığa karşı korumaktır.

Kızamık aşısı

1970 tarihinden sonra doğan çocukluğunda aşı olmamış ya da tek aşı olmuş kişiler, bir defaya mahsus olarak tekrar MMR aşısı olmalıdır.

FSME aşıları

Darmstadt, Darmstadt-Dieburg ilçesi, Bergstraße, Groß-Gerau gibi FSME risk bölgelerinde kenelere maruz kalan kişilere 3 aşı ile temel bağışıklık kazandırılacaktır, bu aşılar çocuklar için de tavsiye edilmektedir. Aşı 0, 1-3 ay ve 9-12 aylık aralarla yapılacaktır.

Bu aşı, kişinin yaş dilimine göre 3-5 yıl sonra yapılacak bir aşı ile tazelenmelidir.

Koruyucu grip aşısı

  • 60 yaş ve üstü herkes
  • Herhangi bir hastalık nedeniyle yüksek risk grubu altına bulunan çocuklar, gençler ve yetişkinler
  • 2. trimesterden itibaren tüm gebeler
  • Yüksek risk grubu altında bulunan kişiler - örn. tıbbi personel, toplu taşımada çalışan kişiler, ihtiyarlar yurdunda çalışan personel

Aşılama yılda bir kez, sonbaharda WHO'nun tavsiye ettiği güncel aşı maddesi ile yapılacaktır.

Tetanoz aşısı

Temel aşılama çerçevesinde 3'ten az aşı uygulanmış veya son tekrar dozundan 10 seneden uzun bir süre geçmiş olan herkes.

10 yıllık aralarla tazelenmelidir.

COVID-19-Impfungen

Wir führen COVID-19-Impungen mit verschiedenen Impfstoffen ab 12 Jahre durch. Bitte nehmen sie zur Terminvergabe telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.

Ortak Muayenehane
Dr. med. Horst Löckermann
Jana Löckermann
Maria Tumpach

Genel Tıp
Psikoterapi
Beslenme Tıbbı Uzman Hekimleri

Tel: 06151 713222