Muayenehane ekibimiz

Kranichstein Aile Hekimliği Muayenehanesi; uzun yıllar tıbbın çeşitli alanlarında eğitim vermiş bir genel tıp uzman hekiminin ve genel tıp uzman hekiminin ortak muayenehanesidir. Jana Löckermann Rusça'ya ve Gürcüce'ye  mükemmel derecede hakimdir. Ayrıca Ukraynaca ve Lehçe  anlamaktadır.

Maria Tumpach, Ağustos 2013'ten itibaren kadrolu genel tıp uzman olarak doktorlar ekibimizi güçlendirmektedir.

Dr. Nader Al-Hassan, Mart 2019’dan beri kurumumuzda genel tıp uzman hekimi olarak görev yapmaktadır.
Anadili İngilizcedir. Daha önce, uzun yıllar boyunca İngiltere ve Almanya’da genel tıp uzman hekimi olarak çalışmıştır.

Tıbbi işlemlerinizde asistan olarak kalifiye sağlık memurlarımız (MFA) Petra Pieroth, Elina Schneider, Ceylan Ajdin, Perihan Turan ve AZUBI eğitimindeki Bayan Maria Adonina ve Bayan Jana Wrbanatz sizlere yardımcı olmaktadır.

Bayan Elina Schneider mükemmel seviyede Rusça ve iyi seviyede İngilizce, Ceylan Ajdin ise mükemmel seviyede Makedonca bilmektedir.
Bayan Perihan Turan akıcı olarak Türkçe ve Bayan Marina Adonina akıcı olarak Rusçakonuşmaktadır.

Dr. med. Horst Löckermann

Dr. med. Horst Löckermann

Dr med. Horst Löckermann genel tıp uzman hekimidir 1978'den beri babasıyla beraber muayenehanesinde çalışmıştır. 1986 yılında, muayenehaneyi tek başına yürütmeye devam etmiştir. 1982 yılında psikoterapist olarak ruhsat almıştır. Peşinden çevre ve madde bağımlılığı tıbbında ek eğitimler almıştır. Ayrıca, Dr. Löckerman, Aile Hekimleri Derneği'nde 40 yıllık mesleki siyasi faaliyetlerini geride bırakmıştır.

Jana Eisenberg

Jana Löckermann

Jana Löckermann 2001'den 2004'e kadar bu muayenehanede doktor olarak çalışmıştır. 2006 yılından bu yana, genel tıp uzman hekimi ve halk sağlığı, kardiyoloji ve cerrahi alanlarında asistandır. 2008 yılında bu ortak muayenehanenin ortağı olmuştur. Diyetisyen doktorluk ek eğitimi 2010 yılında tamamlanmıştır.

Maria Tumpach

Maria Tumpach

Ağustos 2013'ten itibaren genel tıp uzman hekimi olarak Maria Tumpach ekibimizi desteklemektedir.
Genel tıp hekimi uzmanlık eğitimi çerçevesinde bir hastanenin dahiliye servisinde dört yıl boyunca görev yapmış ve muayenehanemizde çalışmıştır.

Dr. med. Nader Al-Hassan

Dr. med. Nader Al-Hassan

Frankfurt am Main’da aldığı tıp eğitiminin ardından 1999 yılında Genel Tıp Uzman Hekimi ünvanını kazanmıştır.
Daha önce, uzun yıllar boyunca İngiltere’de çeşitli uzmanlık alanlarında çalışmış ve aile hekimi olarak da görev yapmıştır. Bu süre içerisinde, Londra’da akademik bir kimlik olan “Member of the Royal College of General Practitioners” (Aile Hekimliği Kraliyet Üniversitesi Üyesi) kimliğini kazanmıştır. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında diplomalı uzman hekimdir (sexual and reproductive healthcare, London).

Eleonore Hansen

Eleonore Hansen

Bayan Hansen Aralık 2019’dan beri kurumumuzda genel tıp eğitimini sürdürmektedir. Daha önce, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim’da ve Darmstadt Kliniği tıbbi polikliniklerinde asistan hekim olarak görev yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

Petra Pieroth

Petra Pieroth

Uzman sağlık görevlisi olarak Petra Pieroth, 2006 yılından bu yana resepsiyonumuzun huzur kutbunu oluşturmaktadır.

Elina Schneider

Elina Schneider

Elina Schneider 2009 yılından beri önce stajyer, ardından da uzman sağlık görevlisi olarak muayenehanemizde çalışmaktadır. 2013 yılında VERAH (Aile Hekimi Muayenehanesi Bakım Asistanı) eğitiminden başarıyla mezun olmuştur. Bu sayede artık bizzat ev ziyaretlerine gidebilmektedir. Bayan Elina Schneider Rusça'yı akıcı bir şekilde konuşmaktadır.

Ceylan Ajdin

Ceylan Ajdin

Uzman sağlık görevlisi Ceylan Ajdin, 2011'den beri muayenehanemizin tüm bölümlerinde görev yapmaktadır.
2016 yılında VERAH (Aile Hekimi Muayenehanesi Bakım Asistanı) eğitiminden başarıyla mezun olmuş ve ek olarak NäPa (Hekim Dışı Asistanlık) eğitimini de tamamlamıştır. Böylece bizzat ev ziyaretlerine gidebilmektedir.

Perihan Turan

Perihan Turan

Bayan Perihan Turan, kurumumuzdaki stajını tamamladıktan sonra, Haziran 2018’den beri, sağlık memuru (MFA) olarak aile hekimliği muayenehanemizde çalışmaktadır ve VERAH eğitimi almıştır.
Bayan Turan akıcı bir şekilde Türkçe konuşmaktadır.

Marina Adonina

Marina Adonina

Bayan Marina Adonina Ağustos 2018’den beri MFA stajyerimiz olarak ekibimizi güçlendirmektedir. Saint Petersburg’da ekonomi eğitimini tamamlamıştır. Buna rağmen kurumumuzda sağlık memurluğu eğitimi almak istemiştir.
Ana dili Rusça’dır.

Jana Wrbanatz

Jana Wrbanatz

Jana Wrbanatz Ağustos 2019’den beri MFA stajyerimiz olarak ekibimizi güçlendirmektedir.
Fachhochschulreife (ileri teknik üniversite sertifikası) almıştır ve öğrenimine devam etmeden önce mesleki eğitimini tamamlamak istemektedir.
İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kranichstein Aile Hekimliği Muayenehanesi ekibi

Kranichstein Aile Hekimliği Muayenehanesi ekibi

Dr. med. Horst Löckermann
Jana Löckermann
Maria Tumpach
Dr. Nader Al-Hassan
Eleonore Hansen (asistan hekim)
Petra Pieroth
Elina Schneider
Ceylan Ajdin
Perihan Turan
Marina Adonina

Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten.  Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.
OK, ich stimme zu!